top of page

Algemene vooraarden Relax Retreat

Wat als je je boeking moet annuleren? Dat en meer lees je op deze pagina.

Hieronder lees je meer over de voorwaarden die gelden rondom boeking en annulering van het Relax Retreat. Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Wij horen het graag.

Warme groet,

Marloes & Simone

Wil je je boeking annuleren?

Er zijn altijd redenen voor annulering, dat begrijpen we volledig. We ontvangen je annulering graag via de mail. Zo kunnen we het overzicht goed bewaren over het aantal deelnemers dat er op die dag aanwezig zal zijn. Omdat het Relax Retreat ruim van tevoren wordt georganiseerd, hanteren we een aantal annuleringsvoorwaarden.

 

Dit zijn de voorwaarden bij het annuleren van het 1-daagse Relax Retreat:

  • Annulering langer dan 5 weken voor aanvang: 75% van je betaling krijg je retour.

  • Bij annulering tussen 3 en 5 weken voor aanvang: je krijgt 50% van het gehele bedrag retour.

  • Annulering binnen 3 weken voor aanvang: geen geld retour.

De reserveringsopdracht

Aanmelden/reserveren kan per WhatsApp, Instagram DM, e-mail of via de site van deprakteik.nl/retreat. In geval van annulering is de hoofdboeker aansprakelijk voor de door hem/haar aangemelde personen en verantwoordelijk voor de betaling van de totale boekingssom. Reserveringen zijn bindend. Indien de hoofdboeker besluit te annuleren behouden we ons het recht voor om annuleringskosten bij de aanmelder in rekening te brengen.

De hoofdboeker zal voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan de benodigde gegevens betreffende zichzelf en de (eventuele) andere deelnemer(s) verstrekken aan ons.

Het is minderjarige personen niet toegestaan opdrachten aan ons te verstrekken. Tevens is het verboden om zich te laten registreren onder een valse naam of adres.

Betalingen van de boeking

De betaling van 100% van de gehele boekingssom per persoon wordt direct betaald indien je via de website van deprakteik.nl boekt. In andere gevallen ontvang je een factuur via de mail met een betaallink, welke binnen 2 weken na ontvangst dient te zijn voldaan. Bij niet tijdig betalen is de boeker in verzuim. Indien de betaling uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. We behouden ons het recht voor om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. De hoofdboeker is verantwoordelijk voor de verspreiding en/of beheer van de boekinsginformatie voor de overige deelnemers van de betreffende boeking.

Jouw aansprakelijkheid tijdens het Relax Retreat

Marloes (van Anne Marloes Gort Coaching) en Simone (van De Prakt(eik) kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijke bezittingen of verwondingen tijdens de retreat dag. Deelnemers zijn te allen tijde volledig verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. Wij raden je aan een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor verlies, diefstal, en/of het veroorzaken van kapotte spullen.

Informatie over het Relax Retreat

Het Relax Retreat vergt een goede voorbereiding. Marloes en Simone bundelen hun krachten om voor de gelegenheid dit Relax Retreat te organiseren. Alle informatie over de retraite is terug te vinden op de website van deprakteik.nl.

Heb je nog vragen? We horen het graag.

Marloes

+31 613 070 465
info@annemarloesgort.nl

 

Simone

+31 646 287 165

info@deprakteik.nl

bottom of page